fbpx
Trustpilot - 5-stjernet vurdering

Handelsbetingelser for !AMOK studenterkørsel

Parterne i aftalen er AMOK ApS, som fremover vil blive omtalt som udlejer, og kunden hos !AMOK ApS, som fremover vil blive omtalt som lejer. Det er mellem parterne aftalt at nedenstående vilkår er gældende for aftalen.

1. Tid og sted

Kørslen finder sted efter nærmere aftale, jf. online booking.

Lejer er forpligtet til senest d. 01 maj. i det år kørslen finder sted, at indsende ruteplanen på amok.as/rute , med følgende indhold:

  • Startadresse og starttidspunkt
  • Adresser der ønskes besøgt og ønsker om rækkefølge.

Det er lejers fulde ansvar at afsætte tilstrækkelig køretid mellem destinationerne, så køreplanen ikke overskrides.

Endvidere gøres der opmærksom på, at AMOK ApS på intet tidspunkt kan drages til ansvar for forsinkelser i ruteplanen. Dette kunne skyldes at lejer tager lang tid om at komme på lastbilen ved af og pålæsning. Eller pga. tæt trafik, kø, toiletbesøg, omveje grundet vejarbejde, lave broer mm. Chaufføren kører oftest med GPS, og derfor tages der forbehold for at der nødvendigvis ikke bliver navigeret efter den rute, som lejeren ser som værende hurtigst.

Udlejer forbeholder sig retten til at udforme ruten efter trafikale hensyn, og lejer er bekendt med at der som udgangspunkt ikke køres efter midnat.

Lastbilen er ikke pyntet ved udlejning, men da den oftest ankommer 15-20 minutter før aftalt tid, er der mulighed for at dette kan finde sted.

Udlejer forbeholder sig retten til at starttidspunktet ikke kan ændres 5. uger før kørslen.

Det bør desuden nævnes at udlejer tilstræber at udføre kørslen med den ønskede biltype, men forbeholder sig dog retten til at ændre denne, såfremt køre/hviletidsbestemmelserne ikke kan overholdes, eller trafikale vanskeligheder foreligger.

2. Betaling

Prisen for kørslen er aftalt ifm. online booking.

Udlejer fremsender første faktura indenfor 5 hverdage, hvorefter flg. betalingsbetingelser er gældende:

  • 1. rate på 1/3 af det samlede beløb betales 14 dage efter bestillingsdato
  • 2. rate på 1/3 af det samlede beløb betales 3 mdr. efter bestillingsdato
  • 3. rate på 1/3 af det samlede beløb betales 6 mdr. efter bestillingsdato

Dog skal det samlede beløb være betalt senest 14 dage før kørslen finder sted.

Hver kørslen består som udgangspunkt af 10 timer, men ønskes ekstra timer kan disse tilkøbes til 1000 kr. pr. påbegyndt time.

Informeres udlejer om dette ønske inden fakturering er fuldført, vil denne ekstra opkrævning blive faktureret sammen med næstkommende faktura.

Informeres udlejer først om dette på dagen, fremsendes en faktura efter endt kørsel.

3. Aflysning eller afbrydelse

Lejers aflysning af kørslen vil ikke medføre refusion af det indbetalte beløb, med mindre udlejer holdes skadesløs som følge af ny aftale med tredjepart om udlejning.

Udlejers aflysning skal ske med længst mulig varsel. Aflysning kan forekomme som følge af nedenstående:

  • Manglende tilladelse fra politimesteren.
  • Tekniske fejl på køretøj eks. punktering.
  • Eller andre, lignende forhold.

Ved nedbrud refunderes beløbet svarende til de resterende timer af kørslen.

Udlejer forpligter sig til at tilbagebetale forudbetaling, i tilfælde af udlejer aflysning.

Lejer afstår ved sin online booking ethvert krav som følge af udlejer aflysning.

4. Generelle betingelser

Lejer er ansvarlig for at samtlige deltagere er bekendtgjort med nærværende kontrakts indhold.

Udlejer er ansvarlig for at drage omsorg for at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet, samt at køretøjet er mekanisk efterset, og klar til brug ved starttidspunktet. Ligeledes sørger udlejer for at der er tegnet kontrakt, som dog kun dækker skade forhold af køretøj eller chauffør.

Fartskriver: Udlejer oplyser at alle vogne er udstyret med fartskriver og at der køres efter køre/hviletidsreglerne.

Udlejer medbringer dokumentation for ovennævnte, og kan fremvise det hvis ønsket.

5. Fortrydelsesret

Lejer kan fortryde den indgåede aftale efter Forbrugerlovens §17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes som udgangspunkt fra den dag aftalen er indgået ifm. online booking.


Lejer accepterer desuden at modtage relevant materiale fra udlejer, hvilket inkluderer tilbud på ekstra ydelser ifm. studenterkørsel, relevante tilbud o.l. Lejer kan til enhver tid frasige sig denne mulighed.

Ingen grund til at camouflere sig her, huen skal fejres med manér!

!AMOK tilbyder markedets bedste studenterkørsler. Så hvad venter I på?
Gå amok med !AMOK

!AMOK ApS • Hornum søvej 19 • DK-9530 Støvring • Telefon 7199 2696 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. • CVR-nr. 35845003